Ποιοι είμαστε

Οι άνθρωποι της HOPETEN ΑΜΚΕ αποτελούν μια δυναμική ομάδα με εμπειρία στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς που τους ενώνει το κοινό όραμα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την κάθε μορφής υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων.

HopeTen Οργανόγραμμα  

Καταστατικό  

Οικονομικά Στοιχεία  

Εσωτερικός κανονισμός  

Οι δεσμεύσεις μας

Όλα τα μέλη της ομάδας όταν μπαίνουν στην οικογένειά μας λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, ώστε να επιτελούν τα καθήκοντά τους με τη δέουσα ευαισθησία αλλά και με αποτελεσματικότητα, ενώ προσυπογράφουν και τις δεσμεύσεις της HOPETEN, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

  • ▪ Σεβασμός στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο: Η HOPETEN ΑΜΚΕ δεν θα προβεί ποτέ σε πράξεις που αντιβαίνουν στο ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δίκαιο και για το λόγο αυτό ακολουθεί πάντοτε τις συστάσεις των νομικών της συμβούλων.
  • ▪ Σεβασμός και τήρηση των διατάξεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.
  • ▪ Συμμόρφωση προς τις πολιτικές πρόληψης και προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση.
  • ▪ Εκπαίδευση του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και όλων των θεσμικών εκπροσώπων της, έτσι ώστε να επιτελούν τα καθήκοντά τους με την προσήκουσα ευαισθησία και να σέβονται απόλυτα τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας σχετικά με τη διασφάλιση και προστασία παιδιών και ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
  • ▪ Οι πόροι μας προέρχονται κυρίως από τις επιδοτήσεις της υλοποίησης του έργου ESTIA II του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από δωρεές και χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και από έσοδα διάφορων κοινωνικών εκδηλώσεων που τυχόν πραγματοποιήσουμε.

Η συνέπεια, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα είναι οι κύριοι άξονες της λειτουργίας της HOPETEN ΑΜΚΕ

Οι Εταίροι

Οι εταίροι της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία "HOPETEN ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" είναι ο κ. Γεώργιος Πουλαδάκης του Ιωάννη και η κα. Αικατερίνη Ρούκα του Μιλτιάδη. Διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ είναι η κα. Αικατερίνη Ρούκα του Μιλτιάδη.