Μητρώο

Η HOPETEN ΑΜΚΕ έχει εγγραφεί και πιστοποιηθεί στο Μητρώο Ελληνικών & Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την υπ' αριθμό : 167/2020 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του εν λόγω Υπουργείου.