Θέσεις Εργασίας

Η ΗΟPETEN ΑΜΚΕ στελεχώνεται με άτομα υψηλών προσόντων και εμπειρία στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κάθε υποψήφιος/α στον/στην οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας, υπογράφει τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Διερμηνέας / Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής   

Κοινωνικός Επιστήμονας  

Κοινωνικός Λειτουργός / Ψυχολόγος