Οι στόχοι μας

Η HOPETEN AMKE έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία, προκειμένου να προωθήσει το όραμά της.

Μεταξύ των κυριότερων στόχων της συγκαταλέγονται οι εξής:

  • Α. Δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων αλληλεγγύης προς ευάλωτες ομάδες: Η ομάδα μας μεγαλώνει καθημερινά με προσωπικό και εθελοντές που μπορούν να παράσχουν πολυεπίπεδη βοήθεια και συμβουλευτική.
  • Β. Προαγωγή δράσεων κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα: Η στήριξη των ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα προσφύγων και μεταναστών, επιτελείται με συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξή τους σε επίπεδο καθημερινών αναγκών αλλά και ψυχικής υγείας.
  • Γ. Προώθηση θεμάτων που αφορούν στην προστασία και την κοινωνική ένταξη προσφύγων.
  • Δ. Προαγωγή του σεβασμού στις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
  • Ε. Προστασία του ιδιωτικού βίου με σεβασμό στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.