Ιατρικές Υπηρεσίες

Η HOPETEN έχει σαν θεμελιακή και καταστατική αρχή της, την παροχή δωρεάν ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών. H εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικές περίθαλψης – και ειδικά στους πληθυσμούς που είναι αποκλεισμένοι και βιώνουν διακρίσεις αλλά και στην πρόληψη, την ενδυνάμωση και τη συμπερίληψη.

Κύριο μέλημά μας είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες των κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένων ομάδων.