Δημιουργία παιδότοπου σε ένα από τα κτίριά μας στέγασης ωφελούμενων.Δημιουργία παιδότοπου σε ένα από τα κτίριά μας στέγασης ωφελούμενων.