Ευχαριστούμε θερμά τον Ιατρό Γυναικολόγο - Γαλάτη Κωνσταντίνο για τις εθελοντικές υπηρεσίες που προσφέρει στους ανθρώπους που βοηθάμε μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.Ευχαριστούμε θερμά τον Ιατρό Γυναικολόγο - Γαλάτη Κωνσταντίνο για τις εθελοντικές υπηρεσίες που προσφέρει στους ανθρώπους που βοηθάμε μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.