Ευχαριστούμε την κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος»Ευχαριστούμε την κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος» για την προσφορά τροφίμων στους επωφελούμενους μας!